Zarząd

I. Zgromadzenie wspólników (Prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego)

II. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres 3 lat.
Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Pan Józef Grabowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Marcin Bień - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Michał Bors - Sekretarz Rady Nadzorczej

III. Zarząd Spółki

mgr inż. Jarosław Kateusz - Prezes Zarządu

Copyright © 2006 - 2014 MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim